Bio Kontrast

Bio Kontrast är ett komplement till den breda repertoaren.  Filmer, som i större utsträckning ställer frågor, chockerar och påverkar.

Filmerna som visas på Bio Kontrast är valda av en särskild filmgrupp. Ambitionen är att visa dessa filmer en gång i månaden och föreställningarna är öppna för alla, så välkommen till de filmer som intresserar just Dig!

Bio-Kontrasts kontaktpersoner

I Bio-Kontrastgruppen ingår:
Birgitta Tunmarker: kikioland@hotmail.com 076-1959324
Gunvor Persson: gunvorsepost@gmail.com 070-3808816
Monica Fjellström: Monica.fjellstrom@utb.borgholm.se 070-6276631
Getrud Hedin: getrud.hedin@utb.borghol.se 073-0306320
Jan Persson: jan.persson.oland@gmail.com 072-5520206

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00