IOGT-NTO

IOGT-NTO, som äger huset och biografen, har ett 80-tal medlemmar och en bred verksamhet.

Våfflor
Våfflor

Förutom att driva biograf, så engagerar sig medlemmarna på många andra sätt.

Medlem eller inte, spelar ingen roll! Alla våra arrangemang är öppna för alla. 

Medlemsaktiviteter

För medlemmar och andra intresserade görs trivselaktiviteter.

Boule

Föreningen har egna boulebanor på IOGT-NTO-Torpet i Persnäs. Träning varje onsdagskväll och lördag förmiddag. Dit alla är välkomna, både medlemmar och andra. Boulespelarna deltar också i olika tävlingar och ordnar egna tävlingar.
Under den kalla årstiden upplåter en medlem i Eriksberg sin lada, där han anlagt boulebanor och då är träningarna förlagda dit.
Kontaktperson: Bengt Karlsson tel 0485-26082.

Mätning av avstånd till "lillen

Mätning av avstånd till ”lillen”

Kultur

Kulturverksamheten har i alla tider varit omfattande. Glansdagarna var på 1940-1970-talet, men även senare har det spelats teater och uppförts olika sorters kulturprogram. Även idag inbjuder föreningen till offentliga kulturarrangemang regelbundet.

Sommaraktiviteter

På sommaren anordnas på IOGT-NTO-Torpet förutom boule också våffelcaféer, grillkvällar, etc.
Under sommaren 2018 inbjuder föreningen till fyra Våffelcaféer på Torpet

Fastigheter

Föreningen äger två fastigheter, dels IOGT-NTO-lokalen i Löttorp där biografen är inrymd, dels IOGT-NTO-Torpet i Persnäs – ett båtsmanstorp från 1700-talet. De båda husen kräver också engagerade medlemmar, som ser till att husen är i gott skick.

CentrumBIO exteriör

CentrumBIO exteriör

Adress: Löttorpsvägen 21, Löttorp

IOGT-NTO-Torpet

IOGT-NTO-Torpet

Vägbeskrivning: Infart till IOGT-NTO-Torpet är från väg 136 – skylt vid vägen. Passera korsningen ”Sandvik/Södvik”, kör ca 1 km, Torpet ligger ca 100 meter norr om avfart till Stenninge.

 Vill du engagera dig?

Du kan välja mellan att erbjuda ”dina tjänster” utan att vara medlem eller att välja att bli medlem i föreningen. Alla krafter behövs. All hjälp tas tacksamt emot, oavsett hur små de än är. Tycker du att något av ovanstående låter spännande, så hör av dej till ordförande Åke Nilsson tel 0485-26322, 073-6803928, persnas@hotmail.com. Har Du idéer om en verksamhet som inte finns eller ett sätt att nå andra målgrupper? Även där tar du kontakt med ordföranden.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00