Kontakt

Välkommen att kontakta oss om Du har synpunkter, frågor eller idéer om bion!

Biljettbokning
Mer info här: Biljettbokning

Biografmaskinister

Simon Harriesson tel 070-317 88 84, centrumbion@live.se
Hannes Harriesson tel 076-107 36 54, hannes.harrieson@gmail.com
Jenny Jakobsson jennyigusjo@gmail.com
Max Harriesson tel 070-607 22 86, maxharriesson@gmail.com

Ordförande i bioarbetsgruppen
Åke Nilsson tel 073-680 39 28, persnas@hotmail.com

Önskar Du hyra biograflokalen?
Börje Carlsson tel 073-393 20 43

Bio Kontrast
Gunvor Persson: gunvorsepost@gmail.com 070-380 88 16
Birgitta Tunmarker: kiki@oland.se 076-195 93 24
Monica Fjellström: fjell@telia.com

Webredaktör
Leif Johansson, leif.johan@bahnhof.se

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00