Om oss

CentrumBIo är norra Ölands enda biograf. Nordölänningarna slår vakt om sin biograf och just nu pågår arbetet för att tekniskt stå rustade inför framtiden.

CentrumBIO exteriör

Bioverksamheten
Bion drivs sedan många år tillbaka helt av ideella krafter inom IOGT-NTO. Sedan december 2012 arbetar ett gäng bio-entusiaster på norra Öland för att se till att biografen blir digitaliserad. Under bildande är därför ”CentrumBIO:ns vänner”. IOGT-NTO är mycket tacksamma för det stöd som finns för biografen i bygden och tror att man tillsammans ska lyckas med satsningen.

Huset
Huset ägs av IOGT-NTO Friska Viljor och förutom biografverksamhet, så används lokalen till föreningens medlemsträffar, studiecirklar, offentliga kulturarrangemang och andra aktiviteter. Lokalen kan också hyras av andra föreningar, företag eller privatpersoner.
Huset är en alkoholfri lokal.

Våra Gårdar
Filmerna distribueras av Våra Gårdar. Våra Gårdar är en intresseorganisation för nykterhetsrörelsens samlade lokaler. Läs mer www.varagardar.se

Arbetsinsatser
Vill Du göra en ideell arbetsinsats för föreningen och/eller bion, så tar vi tacksamt emot detta. Ju fler som hjälps åt, desto roligare blir det och desto mer kan vi göra! Vi behöver hjälp med
– marknadsföring av bion och filmvisningar
– lättare underhåll och städning av huset
– godis- och biljettförsäljning i samband med filmvisningar
– lottförsäljning
– biomaskinist
– andra föreningsinsatser

Kontakt
Ordförande i föreningen och i bions arbetsgrupp: Åke Nilsson tel 0485-26322, 073-6803928, persnas@telia.com

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00