Utvecklingsplan

Arbetsgruppen för bions digitalisering har arbetat fram en utvecklingsplan för 2014-16.

VISION
CentrumBIO Löttorp ska vara ett kulturhus
för olika intressen och åldrar samt stärka och utveckla norra Öland.

Norra Öland
Norra Borgholms kommun sträcker sig från Byxelkrok i norr till Föra i söder med Löttorp som centralort. Området har ca 4000 invånare. Mellan april och oktober ökar antalet med ytterligare ca 2000, då sommarstugorna befolkas. Norra Öland är en populär semesterort, så under juni, juli och augusti flerdubblas antalet människor. Begivenheterna ”Öland Spirar” och ”Ölands Skördefest” lockar dessutom många besökare under för- och eftersäsong.

I Löttorps centrum finns områdets enda skola, Åkerboskolan, med elever från årskurs 1-9. Där finns också dagis och fritids. Bibliotek finns i anslutning till skolan. I centrum finns också en fritidsgård, som är öppen två vardagskvällar samt fredag- och lördagskvällar. Norra Öland har ett rikt föreningsliv, men för ungdomar är utbudet begränsat till framför allt idrott och ridning.

CentrumBIO, förr och idag
Huset, där biografen är inrymd, är en IOGT-NTO-lokal som byggdes 1910. Biograf startades av föreningsmedlemmar redan 1937 och har bedrivits ideellt, med undantag av några år i början av 1980-talet. 1994 gjordes en helrenovering av huset, vilket gjorde att bion fick ett uppsving. Salongen, som rymmer 120 personer, har en trevlig atmosfär med god akustik.

Efter renoveringen startades sommarbio, vilket blev mycket populärt bland turister och bofasta. Filmer visades två gånger i veckan och ofta var salongen fullsatt. Filmintresserade väntade gärna några veckor och till och med månader tills filmen visades i Löttorp, istället för att bege sig till Kalmar 80 km bort. Föregående år var inte sommarbion öppen på grund av mindre besöksantal året dessförinnan och färre utbud av analoga filmer.

Besöksantalet har minskat i alla åldersgrupper de senaste åren och framför allt bland ungdomar. Ungdomar, men även barnfamiljer, kan inte vänta tills filmen kommer till norra Öland, utan åker till Borgholm eller Kalmar istället. Eftersom en del filmer redan nu kräver digital utrustning, så är också utbudet mindre.

2011 startades ett samarbete med de båda pensionärsföreningarna i området och filmer visades därmed dagtid. Detta har varit populärt och visar att behovet av film även bland äldre är stort.

Besökstatistik
2010             20 föreställningar           688 besökare                   34 besökare/föreställn
2011              26 föreställningar           1011 besökare                   39 besökare/föreställn
2012             16 föreställningar            428 besökare                   27 besökare/föreställn

Huset är inte bara biograf. I huset arrangeras också föreningsmöten, offentliga kulturkvällar och från och till, har barn- och ungdomsverksamhet bedrivits.

Vägen till kulturhus
För att nå visionen måste biografen digitaliseras. Genom digitalisering får biografen ett färskare filmutbud, möjlighet till filmpremiärer och att köra flera föreställningar än tänkt om intresset är stort för en speciell film.

Vi ser också att vi genom digitaliseringen kan erbjuda ungdomsaktiviteter och därmed få unga att växa som individer. Förr hade föreningen ungdomar som sålde entrébiljetter, skötte godisförsäljningen och marknadsförde filmerna. Detta var ett bra sätt att lära ungdomar att ta ansvar och att göra något tillsammans över generationsgränserna. Det vill vi återuppliva och också hitta unga vuxna som kan sköta filmvisningen och förbättra marknadsföringen. Om ungdomarna är med och driver och formar verksamheten, så lockar det med all säkerhet dit föräldrar, släktingar och andra ungdomar. Vi har nyligen varit i kontakt med Reaktor Sydost (Regionförbundet), som kan bidra med resurser om ungdomar vill göra egen film. Något som vi ser som ett spännande projekt. Åkerboskolan (årskurs F-9) har kontaktat oss för ett samarbete kring detta och andra skolaktiviteter kring film (se bilaga).

Genom digitaliseringen ser vi också stora möjligheter att använda huset till mer än en ”vanlig” biograf. Vi kan:
–         Visa dokumentärfilm i samarbete med andra föreningar ha en efterföljande diskussion
–         Starta Bio-Kontrast
–         Tillsammans med skolan, dagis och fritids etablera filmpedagogisk verksamhet
–         Knyta en filmverkstad till huset där ungdomar får möjlighet att göra egna filmer, som kan visas för publik
–         Erbjuda föreningar, studieförbund, företag och kommunen möjlighet att använda huset för arrangemang och att virtuellt bli uppkopplade mot omvärlden
–         Visa live-konserter, live-teater, live-sport, med mera
–         Ordna LAN (Local Area Network) och olika digitala spel med filmduken som spelplats

Nyligen provade vi att visa en dokumentärfilm i samarbete två andra föreningar –något som gav mersmak. 41 personer kom och samlingen efteråt runt kaffeborden gav social samvaro och den ledda diskussionen gav ett mervärde åt filmen.

LAN förekom flitigt i huset för 3-4 år sedan och som vi med all säkerhet ganska omgående kan erbjuda igen.

Vi är övertygade om att en biograf ”nära” gör att människor oftare väljer att gå på bio. Närmaste biograf från Löttorp räknat är 40 km och från Ölands norra udde 65 km. Att hitta ett utbud som passar de olika målgrupperna kommer också att bli lättare efter en digitalisering. Om inte satsningen på digitalisering görs, så kommer den kommersiella biografverksamheten att läggas ned. Om digitalisering blir verklighet så kommer biografen även fortsättningsvis att skötas ideellt av ungdomar, förenings-medlemmar och andra filmintresserade i bygden.

Stödet i bygden
Stödet för att behålla vår biograf på norra Öland är stort. Vid ett upprop i höstas: ”Nedläggning eller Digitalisering” kom ett stort antal människor, som ansåg det viktigt för bygden att ha kvar biografen som mötesplats för alla åldrar. En arbetsgrupp tillsattes, som under drygt ett halvår har arbetat med främst finansiering. Nätverket ”CentrumBIOns vänner” har också bildats. Fysiska mötesplatser spelar en viktig roll för överlevnad och utveckling. Sedan uppropet har intresset för huset ökat och många inser hur viktigt biografen och huset är för Löttorp och hela norra Öland idag och i framtiden.

Mål för biofilmer
2013       20 föreställningar              600 besökare                30 besökare/föreställn
2014       45  föreställningar            1710 besökare                38 besökare/föreställn
2015       50 föreställningar           2000 besökare                 40 besökare/föreställn
2016       55 föreställningar            2420 besökare                 44 besökare/föreställn

Biljettpris
Vi beräknar ett snittpris på 75 kr/besökare. Olika prislägen beroende på om det är ordinarie föreställning, pensionärsbio, knattebio, etc. Att variera priset genom att t ex har lägre pris för barn respektive pensionärer, kommer att göra att det blir lättare att öka besöksantalet för dessa målgrupper.

Visningsformer film
– Ordinarie veckovisa föreställningar
– Filmfestival en helg per år
– Sommarbio under 5-6 veckor
– Pensionärsbio
– Knattebio
– Babybio
– Sportlovs-, höstlovs- och luciabio
– Dokumentärfilm
– Bio-Kontrast

Marknadsföring film
– Annonsering i lokaltidningen Ölandsbladet
– Affischering, dels vid biografen men också i butiker
– Nyhetsbrev via e-post
– Hemsida
– Facebook och andra sociala medier

Målgrupper film
För att öka intresset för film och få fler besökare till biografen tror vi att det är viktigt att satsa på olika målgrupper.
– föräldrar och barn (babybio, knattebio)
– tonåringar (vanliga filmvisningar, skollovsbio, att göra film)
– vuxna (vanliga filmvisningar, dokumentärer)
– pensionärer (vanliga filmvisningar, pensionärsbio, dokumentärer)
– ideella föreningar, företag (dokumentärer)

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00